Faneromer, (gr. fanero- + -mer), inden for geologi hvis enkelte mineralske bestanddele let kan skelnes; det modsatte af kryptomer.