Fanerogami, (gr. fanero- + -gami), inden for botanik forplantning ved støvdragere og støvvej; det modsatte af kryptogami.