Familiarisere, (af fr. familiariser, af lat. familiaris), gøre fortrolig; gøre familiær.