Familia, (lat. familia, af famulus tjener, slave), familie (hos romerne tillige omfattende husstandens slaver); familie som del af slægt.