Falsificere, (af lat. falsificare, af falsus falsk, af fallere narre), forfalske; påvise at noget er falsk; det modsatte af verificere.