Faldsmål, faldbøde, i ældre retssprog bøder af enhver art. Senere blev faldsmål alene betegnelse for de bøder, som idømtes vidner, der efter lovlig indstævning udeblev fra retten; rettens beslutning herom betegnes fremdeles i juridisk sprogbrug faldsmålskendelse.