Fakultet, (af lat. facultas 'færdighed, evne'), faglig afdeling eller hovedområde på et universitet. De middelalderlige universiteter havde normalt fakulteter i teologi, jura, medicin og i de filosofiske fag. I Danmark varierer antallet af fakulteter; således har Københavns Universitet seks, Aarhus fem, Odense fire og Aalborg tre, mens der ingen er i Roskilde. Ordet fakultet dækker tillige det samlede lærerkorps, der er tilknyttet et hovedområde. Fakulteterne i Danmark ledes af en dekan, valgt blandt det videnskabelige personale.