Faktum, (af lat. factum handling, dåd, egl. gjort, af facere gøre), kendsgerning; virkelig tildragelse; noget virkeligt eksisterende.