Faktor, (af lat. factor 'den udførende, virkende', af facere 'gøre'), inden for matematik tal, der ved multiplikation frembringer et produkt; fx er 15 et produkt af faktorerne 3 og 5 samt af faktorerne 1 og 15.