Faktor betyder 'medbestemmende årsag eller omstændighed'.