Faktitiv, (afledt af lat. facere 'gøre, handle'), sprogvidenskabelig term for en ordform eller -brug, der betegner fremkaldelsen af en handling, fx verbet fælde med betydningen 'få til at falde', eller en tilstand, fx hærde 'få til at blive hård'. Se også kausativ.