Faktiske handlinger, faktisk forvaltningsvirksomhed, aktiviteter i den offentlige forvaltning, som ikke har karakter af udstedelse af forvaltningsakter eller andre retsakter. Som eksempel på faktiske handlinger kan nævnes den rent fysiske aktivitet, der skal til for at producere ydelser til borgerne, fx at bygge en vej, at foretage en operation på et sygehus eller at passe børn i en vuggestue. Faktiske handlinger kan i visse tilfælde få karakter af indgreb, som kræver forholdsvis klar hjemmel, fx fysisk afstraffelse af børn i institutioner.