Faktiositet, (af lat. factiosus politisk ærgerrig og intrigant + -itet), partiånd; oprørskhed.