Faktionær, (af fr. factionnaire, af faction, af lat.), se faktionist.