Faksimilere, (ty. faksimilieren, af lat.), gengive i faksimile.