Faith, (eng., af oldfr. feid, feit, af lat. fidem, fides), tro; tillid.