Fairness, (af eng.), ærlighed; redelighed; reel optræden.