Faiblage, (fr., egl. svækkelse), lovligt tilladt mindrevægt på mønter.