Fagotrof, betegnelse, der bruges om organismer, som indtager faste fødeemner. De fleste dyr er fagotrofe, men betegnelsen anvendes især om amøber, ciliater og andre encellede dyr, der indtager bakterier, alger eller andre mikroorganismer. Se også fagocytose.