Fagocyt, celle, der optager og nedbryder andre celler ved fagocytose. Fagocytter findes blandt immunsystemets celler, hvor de uskadeliggør bl.a. indtrængende bakterier og organismenes egne beskadigede celler, fx henfalden myelin og døde neuroner. Se også immunologi.