Fagforbund, landsdækkende organisation, der består af en række fagforeninger inden for et eller flere fag eller erhverv. Et fagforbund repræsenterer sine medlemmer under indgåelse af overenskomster og i konflikter med arbejdsgiversiden samt deltager i planlægning af fagenes eller erhvervenes uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter. Endelig forsøger fagforbundene at udøve politisk påvirkning over for regering og Folketing.