Fagedænisk, (af lat. phagedæna, af gr. fagedaina ondartet byld, som breder sig, af fagein æde), ædende; omsiggribende (sår).