Fagbureaukrati, organisationsform med højt kvalificerede medarbejdere. Fagbureaukrati, på engelsk professional bureaucracy, kendes i udpræget grad fra universiteter og andre uddannelsesinstitutioner og fra forskningsinstitutter, konsulentfirmaer, revisorfirmaer mfl., der arbejder med forskning og komplekse analyser. Kompetencen er lagt ud til de enkelte medarbejdere, der er i direkte kontakt med organisationens klienter. Medarbejderne har stor frihed til at udøve skøn, og kvaliteten i arbejdet sikres stort set udelukkende af deres høje uddannelsesniveau og professionalisme, der betyder, at skønnet ikke udøves vilkårligt, men tværtimod i høj grad er forudbestemt. Ledelsen koncentrerer sig for det meste om at skaffe resurser til organisationen og løse eventuelle konflikter, mens organisationens strategi som oftest kan beskrives som summen af medarbejdernes individuelle strategier. Til fagbureaukratiets svagheder hører dets ringe evne til hurtigt at foretage grundlæggende ændringer.