Fagblad, bladtype med specialiseret indhold. Fagblade henvender sig til et publikum, der er afgrænset af faglige interesser eller organisatoriske tilhørsforhold. Se fagpresse.