Faderret, tidligere betegnelse for patriarkat, mandens autoritet i familien og samfundet. Betegnelsen bruges nu om nedstamning i faderlinjen, også kaldet patrilineær nedstamning.