Fad, tidligere dansk rummål, som fra middelalderen og frem til metersystemets indførelse i 1907 er blevet anvendt ved afregning af fortrinsvis flydende handelsvarer. Målets størrelse afhang af varens art og var i øvrigt ikke særlig veldefineret. Et fad vin blev sat til 936 potter (ca. 904 l), men var i praksis oftest 960 potter (ca. 927 l). Et fad øl blev sat til 272 potter (ca. 263 l). Se også pot.