Factoring er en aftale, der går ud på, at en virksomhed mod betaling overlader sine kortfristede fordringer til en anden, som derefter inddriver fordringerne. Aftalen kan enten gå ud på, at factoringselskabet yder virksomheden et lån med sikkerhed i de nævnte tilgodehavender, såkaldt fakturabelåning, eller at factoringselskabet køber virksomhedens debitorportefølje og betaler et beløb til fuld og endelig afgørelse.