Fact, (eng. fact, af lat. factum kendsgerning, af facere gøre), kendsgerning; faktum.