Facilitet, (af lat. facilitas), 1. bekvemmelighed; udenomsbekvemmelighed; hjælpemiddel; 2. lethed; venlighed; omgængelighed.