Facies, (lat. 'skikkelse, fremtræden, ansigt'), bjergarter og bjergartsselskaber, der karakteriserer et bestemt geologisk miljø, og som kan udskilles på et geologisk kort eller i en geologisk lagsøjle. Facies kan beskrives vha. mineralogiske, petrografiske eller sedimentologiske træk, lithofacies, og/eller vha. lagenes indhold af fossiler, biofacies. Se metamorfose og sedimenter.