Facialisparese, (af lat. facialis 'vedr. ansigtet' og gr. paresis 'slappelse'), d.s.s. ansigtslammelse.