Facetøjne, sammensatte øjne, øjne dannet af flere enkeltøjne, facetter, hver med én sansecelle. Facetøjne kendes fx fra leddyr som trilobitter og insekter. Guldsmede har facetøjne med flere tusinde facetter.