Fabulat betegner et sagn, der gengiver en bestemt folketro.