Fabula docet, (lat.), fabelen lærer… (dvs. moralen af historien er…).