Fabrikation, (af lat. fabricatio opbygning, form), fremstilling af varer i en fabrik og i større målestok.