Fabelepopé, (af lat. + gr.), komisk heltedigt, hvori dyr optræder i menneskers rolle.