F.Kr., før Kristi fødsel (= f.v.t.); sammenlign med e.Kr.