Førsteudgaver er den første publicering i selvstændig form af et litterært værk på originalsproget eller i oversættelse. Betegnelsen "originaludgave" bruges kun om en førsteudgave på det sprog, som forfatteren har anvendt. Om et originalværk, der kun udgør en del af en publikation, fx et eventyr i en eventyrsamling eller en tekst i et tidsskrift, bruges betegnelsen "førstetryk". Uændrede genoptryk af et selvstændigt værk betegnes 2., 3., 4. osv. "oplag"; dog kaldes restoplag, som publiceres med ændret titelblad og omslag, for "titeludgaver". Se også editio princeps.