Førstedagskuvert, FDC (first day cover), kuvert, ofte illustreret, der er frankeret med et eller flere nye frimærker, og som er afstemplet på frimærkernes udgivelsesdag med et særligt førstedagsstempel. I Danmark blev førstedagsstempling for første gang anvendt 27.11.1941 i forbindelse med udgivelse af to frimærker, der markerede 200-året for Vitus Berings død. For første og eneste gang blev der anvendt særlige førstedagsstempler to steder, i København og i Horsens. Se også frimærker.