Førromersk jernalder, ældste del af jernalderen i Danmark, ca. 500 f.Kr.-Kristi fødsel, tidligere betegnet keltisk jernalder pga. påvirkninger fra keltisk kultur. Se også Danmark (forhistorie).