Førnutid, grammatisk betegnelse. Se tid, nutid og perfektum.