Førn, førne, lag af nedfaldent, ikke omsat løv på jorden, se jordbundsøkologi.