Førerhund, hund, der er optrænet til at hjælpe blinde eller svagtseende til bl.a. at færdes i trafikken. I Danmark varetages træningen af hundene af Dansk Blindesamfund. Optræningen påbegyndes, når hundene er 11/2 til 2 år gamle; selve træningen varer i fem måneder. Man regner med, at hundene har en brugsalder på 8 år. Der anvendes især labrador, schæfer og golden retriever. Der er registreret ca. 260 førerhunde i Danmark (2011).