Føniker, (af gr. foiniks), person fra Fønikien (i oldtiden et område, som mod vest begrænsedes af Middelhavet, mod nord og øst af Syrien og mod syd af Palæstina).