Følgecelle, specialiseret plantecelle (parenkymcelle), der udvikles sammen med en sirørscelle hos dækfrøede planter; se sivæv.