Fødevaresikkerhed, situation, som indebærer, at alle borgere i et område, fx i et land, har økonomisk mulighed for at efterspørge den mængde fødevarer, som er nødvendig for, at den enkelte kan føre et sundt og aktivt liv. Fødevaresikkerhed er således ikke kun et spørgsmål om tilstrækkelig fødevareforsyning, dvs. at en tilstrækkelig fysisk mængde af fødevarer er til disposition. Sikkerheden kræver desuden, at den enkelte enten gennem aktiv indkomsterhvervelse eller gennem sociale støtteordninger kan opnå en tilstrækkelig købekraft til at erhverve de nødvendige fødevarer. Globalt set er fødevareforsyningerne i dag så store, at enhver kunne få en tilstrækkelig mængde fødevarer, hvis fødevarerne blev ligeligt fordelt mellem Jordens befolkning. Alligevel er den manglende fødevaresikkerhed et alvorligt problem. Af verdens samlede befolkning på ca. 5,7 mia. (1996) lider ca. 800 mio. indbyggere i ulandene af kronisk underernæring som følge af den udbredte fattigdom.