Føderalteologi, (af lat. foedus 'pagt'), en opfattelse af forholdet mellem Gud og mennesket som en pagt. Føderalteologi er fremherskende inden for reformert teologi; se også Johannes Coccejus.