Fæsteafløsning, fæstegods' overgang til selveje i tiden efter landboreformerne i slutningen af 1700-t. Fæstegårde blev i betydeligt omfang solgt til de hidtidige fæstebønder fra omkring 1790-1820, og udviklingen fortsatte efter landbrugskrisens ophør omkring 1830. I 1835 udgjorde antallet af fæstegårde ca. 42.000, i 1850 ca. 25.000, i 1885 ca. 5500 og i 1910 ca. 2000. Fæsteafløsning var frivillig, indtil der i 1919 ved lov blev gennemført tvungen overgang fra fæste til selveje for de resterende ca. 1500 fæstegårde.