Fænologi, læren om klimatiske faktorers indflydelse på periodiske, årligt tilbagevendende livsytringer hos planter og dyr, fx løvspring, løvfald, blomstring, æglægning, fugletræk og vinterdvale. De levende organismers livsprocesser er tilpasset årstidernes skiften, hvor de årlige ændringer i temperatur og nedbør, samt især af daglængden (se fotoperiode), har stor biologisk betydning.