Fænokopi, miljøfrembragt ændring af et individs fænotype, så denne ligner en genetisk betinget ændring. For eksempel adskiller velbehandlede sukkersygepatienter sig ikke fra personer uden arveligt betinget sukkersyge.